Verksamhetsberättelse 2022

Detta år har styrelsen bestått av ordförande Lars-Erik Jansson, som har avsagt sig ordförandeskapet. Ny Ordförande är Markus Carlsson. Sekreterare är Helena West.Kassör är Ove Johansson. Vi har haft tre stycken Styrelsemöten och Årsmöte i Rinns Folketshus. Ett möte i Torsby Kommunalhus, med Torsby kommun, Fortum och Badasjöarnas Intresseförening. På det Mötet fick vi veta, […]

Verksamhets­berättelse för 2020

Året har ju präglats av cornaviruset, men vi har ändå kunnat ha en del veksamhet. Året började med att vi träffade kommunstyrelsen i Torsby, för att informera om läget. Kommunen är villig att stötta oss i kampen för dammen. Under sommaren träffade vi journalister från VF och LAND som gjorde ett stort reportage. Vi har […]

Verksamhets­berättelse för 2019

Föreningen bildades 2019-02-13. Leif Tyren hjälpte oss med stadgarna.Vi övertog Ideella Föreningens Framtidskraft plats, och bildade Badasjöarnas Intresseförening 2019-03-19, och förde över deras kassa 3602,93kr till ett nytt konto. Styrelsen består av 10 medlemmar. Ove Johansson och Lasse Jansson är firmatecknare. Revisor är Lars Börjesson.Styrelsen har under året haft 12 möten. Syftet med föreningen, är […]