Verksamhetsberättelse för 2019

Föreningen bildades 2019-02-13. Leif Tyren hjälpte oss med stadgarna.Vi övertog Ideella Föreningens Framtidskraft plats, och bildade Badasjöarnas Intresseförening 2019-03-19, och förde över deras kassa 3602,93kr till ett nytt konto. Styrelsen består av 10 medlemmar. Ove Johansson och Lasse Jansson är firmatecknare. Revisor är Lars Börjesson.Styrelsen har under året haft 12 möten. Syftet med föreningen, är […]