Verksamhetsberättelse 2022

Detta år har styrelsen bestått av ordförande Lars-Erik Jansson, som har avsagt sig ordförandeskapet.

Ny Ordförande är Markus Carlsson.
Sekreterare är Helena West.
Kassör är Ove Johansson.

Vi har haft tre stycken Styrelsemöten och Årsmöte i Rinns Folketshus.

Ett möte i Torsby Kommunalhus, med Torsby kommun, Fortum och Badasjöarnas Intresseförening.

På det Mötet fick vi veta, att Fortum skulle överklaga Mark- och Miljödomstolens negativa beslut angående dammen till Mark- och Miljööverdomstolen Svea Hovrätt.

I skrivandes stund har vi inte fått domen.

Denna dom är avgörande för Badasjöarna

Rinn 2023-05-10
Styrelsen