Föreningen verkar för att bevara den nuvarande kulturmiljön och vattenhöjden i och omkring Badasjöarna – till nytta och nöje för boende och besökande.
Vi värnar om ett fortsatt rikt fisk- och djurliv. Bad- och båtplatser. Och att bevara sjön som vattentillgång för både djur och människor.

Har du frågor? Ta gärna kontakt med någon av oss, kontaktuppgifter hittar du allra längst ned på sidan.


Nyheter

Verksamhetsberättelse 2022

Detta år har styrelsen bestått av ordförande Lars-Erik Jansson, som har avsagt sig ordförandeskapet. Ny Ordförande är Markus Carlsson. Sekreterare är Helena West.Kassör är Ove Johansson….

Läs mer

Verksamhets­berättelse för 2020

Året har ju präglats av cornaviruset, men vi har ändå kunnat ha en del veksamhet. Året började med att vi träffade kommunstyrelsen i Torsby, för att…

Läs mer

Om oss

Föreningen bildades i början av 2018 med syftet att bevara dammen i utloppet av Badsjöarna. Vi som driver föreningen består huvudsakligen av personer bosatta eller verksamma i närheten av Badasjöarna. För oss är det väldigt viktigt att få ha dessa vattendrag kvar & vi gör allt vi kan för att det ska bli så. I dagsläget är vi ca 60 medlemmar hittils och ju mer medlemmar vi kan få destå starkare är vi som förening. Det finns inga som helst krav på att man ska ha någon anknytning till bygden utan alla är välkomna hos oss!

Information

Badasjöarna

  • Den totala sjöytan är ca 270 hektar
  • Bredden är ca 400 meter där det är som bredast
  • Vid sänkning 1 meter kan hälften av sjöytan försvinna och på långa sträckor blir endast en älvfåra kvar

Bakgrund: Dammen anlades på 1600-talet och var från början avsedd att lagra vattnets energi för att driva ett järnbruk längre ner i älven. Den har byggts om under århundradena som gått och vattenregleringen har under åren/dessa perioder haft olika syften. Den senaste användningen av dammen var för att förenkla flottningen av timmer. Sedan timmerflottningen upphörde i början av 1960-talet reglerar dammen bara sjöns höjd.

För tillfället pågår en rättsprocess om huruvida dammarna ska få vara kvar eller inte. Vi har lämnat in ett ansökan om ombygnation av nuvarande damm tillsammans med Fortum. Ombygnationen innefattar även en fisktrappa. På så sätt upfylls EU-direktivet för fri fiskvandring.
Fortums utredning visar att risken för dammras är begränsad.

Om dammen rivs kommer det påverka omgivningen på många plan, bland annat beräknas medelvattennivån i Badasjöarna sänkas med ca en meter. Troligtvis kommer sjöarna bli en 5-6 meter bred å. Badplatsen kommer försvinner, bron mellan 239 och Hag kommer få strukturella problem, fastighetsvärderna rund sjön kommer sänkas och grävda brunnar kommer drabbas.

Beslutet om ombyggnationen godkänns fattas av mark- och miljödomstolen. Vid ett negativ utfall finns det möjlighet att överklaga beslutet.

För mer information, regler & direktiv gå in på

http://naturvardsverket.se

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sv

https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk.html


Galleri

galleri_vinter
galleri_sommar
20180127_100511
20160903_195955
20170608_203653
20170827_195600_001
20170915_193753
20170928_190114
previous arrow
next arrow
galleri_vinter
galleri_sommar
20180127_100511
20160903_195955
20170608_203653
20170827_195600_001
20170915_193753
20170928_190114
previous arrow
next arrow

Kontakt

Lars Erik Jansson

Ordförande

073-809 81 21

Ove Johansson

Kassör

076-213 19 10

Helena West

Sekreterare


Bli medlem

Medlemsavgift per år är 300 SEK. Inbetalas på bankkonto eller Swish. Vänligen ange namn, adress, hem- och mobilnummer

Pengarna kommer användas för eventuella advokatkostnader. Efter avslutad rättsprocess kommer pengarna gå till att främja & bevara dammarna.

Betalning

Bankkonto: 8156-2, 694 496 122-3
IBAN: SE40 8000 0815 6269 4496 1223
BIC: SWEDSESS

Swisha till 123 357 88 12