Verksamhets­berättelse för 2020

Året har ju präglats av cornaviruset, men vi har ändå kunnat ha en del veksamhet.

Året började med att vi träffade kommunstyrelsen i Torsby, för att informera om läget. Kommunen är villig att stötta oss i kampen för dammen. Under sommaren träffade vi journalister från VF och LAND som gjorde ett stort reportage. Vi har även sammanställt en skrivelse till Mark och Miljödomstolen.

Vi har under hösten haft ett stormöte i Rinns folketshus med Centerns riksdagsman, Daniel Bäckström och Representanter för LRF, Torsby kommun, och en Delegation från Ekshärad, Grängen sjöarna som också är hotade.

En glädjande nyhet är att fem kommuner i Värmland har en gemensam vilja att stoppa rivningen av Dammar Vi väntar nu på Mark och Miljödomstolens utlåtande.

Rinn 2021-06-20