Verksamhets­berättelse för 2019

Föreningen bildades 2019-02-13. Leif Tyren hjälpte oss med stadgarna.
Vi övertog Ideella Föreningens Framtidskraft plats, och bildade Badasjöarnas Intresseförening 2019-03-19, och förde över deras kassa 3602,93kr till ett nytt konto.

Styrelsen består av 10 medlemmar. Ove Johansson och Lasse Jansson är firmatecknare. Revisor är Lars Börjesson.
Styrelsen har under året haft 12 möten. Syftet med föreningen, är att förhindra, att dammen vid Rinn rivs, och att överta dammbyggnationen efter att Fortum byggt om dammen, och att den är godkänd av berörda myndigheter.

En överenskommelse mellan Fortum Sverige och Badasjöarnas Intresseförening, har träffats om ombyggnad och övertagande av dammen. Fortum har i januari 2020, lämnat in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen.
Curt Nilsson har kontakt med Christer Jansson, L Konsult och Pernilla Spetz, Fortum.

För närvarande har föreningen 63 medlemar.